Vásárlói tájékoztató (WeigelKatlan):

Tájékoztatlak, hogy a vásárlástól történő elállás, a termék visszaküldése és a vételár visszaigénylésével kapcsolatban a hatályos 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása az irányadó:
A vevő üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében, az áru átvételét követő14 naptári napon belül indoklás nélkül, egyértelmű írásos nyilatkozat útján gyakorolhatja vásárlási jogától való elállását. A termék személyes átvétele esetén ezen elállási jog gyakorlása nem lehetséges.
Ha határidőn belül elállna az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől, köteles erről írásban értesíteni, majd az egyeztetés alapján a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül számunkra visszaküldeni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. A termék visszaérkezéséig a visszajáró összeget visszatartjuk. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza!
Amennyiben az áru visszaérkezésekor nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülést szenvedett, és az áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a vevő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Ha az áru megfelelően visszaérkezett, a visszavételétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így az eredeti kézbesítési díjat is (több termék együttes megvásárlása mellett darab termék visszatérítése esetén kézbesítési díj nem jár vissza)
Amennyiben a vevő a termék kézhezvételekor, a felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében tapasztalja, hogy a termék bizonyítottan sérült, vagy hiányos, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Termékeinkre 3 hónap garanciát vállalunk. Amennyiben a termék meghibásodik, azt díjtalanul megjavítjuk. Az esetleges szállítási költség ez esetben Vevőt terheli.
Termékeim teljes mértékben kézzel készülnek. A készítés folyamata során különösen ügyelek arra, hogy a késztermék a mindennapos használat feltételeinek megfeleljen. A tűzzománc termékek ennek ellenére sérülékenyek, törékenyek használatuk során figyelem szükséges. A termékek nem körültekintő és rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekre, károkra (fizikai behatás, leejtés, megrántás, használati karcolódás stb.) a garancia nem vonatkozik. Az ilyen jellegű, nem rendeltetésszerű használat során keletkezett sérüléseket előzetes egyeztetés után -amennyiben a termék javítható- térítés ellenében igyekszem megjavítani.

Vigyázz ékszeredre, mert egyedi, és sérülékeny. Az ékszerek tisztítása puha szappanos törlőkendővel, vagy ékszertisztító szivaccsal javasolt. Ne dörzsöld, hegyes, éles tárggyal ne takarítsd, mert a felület sérülhet.